Komunikat dotyczący pojemników!

KOMUNIKAT ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY INFORMUJE: OD DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY BĘDZIE REALIZOWAŁO KONSORCJUM FIRM „REMONDIS SZCZECIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ORAZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO – GASTRONOMICZNY „JUMAR” JULIAN MARUSZEWSKI. Gminy: Boleszkowice, Chojna, Cedynia, Moryń, Widuchowa, obsługiwać będzie firma „JUMAR”. Gminy: Banie, […]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W Gminie Chojna odbędą się spotkania z mieszkańcami sołectw w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Harmonogram w dalszej części artykułu DATA GODZINA MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE SPOTKANIA 22.04.2013 15:00 Zatoń Dolna Świetlica 22.04.2013 16:50 Krajnik […]

Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą odpady. W lipcu 2013 r. zmienią się w całym kraju zasady gospodarki odpadami. Opłaty będzie pobierać w imieniu gmin Związek Gmin Dolnej Odry, a nie firmy wywozowe. W celu uniknięcia podwójnych opłat – na rzecz Związku i firmy świadczącej dotychczas […]

Konferencja w Centrum Kultury w Chojnie

29 listopada 2012 roku w Centrum Kultury w Chojnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Gmin Dolnej Odry podsumowująca pracę nad przyjęciem metod organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry. W konferencji wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w ZGDO, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Zygmunt Kozłowski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, […]

Zapobiegaj powstawaniu śmieci!

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy? Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą […]

Śmieci – złoty interes

Od przyszłego roku gospodarka odpadami spadnie na gminy. Związek Gmin Dolnej Odry skupiający 22 gminy naszego regionu, który chce się zająć organizacją gospodarki odpadami na terenie administrowanym przez wspomniane samorządy, ma coraz mniej czasu, by mógł spełnić wymogi prawne. Do 15 listopada związek musi przyjąć swój budżet i uchwalić kilka niezbędnych uchwał. Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia muszą przyjąć w formie chwał […]