Sprzedaż pojemników

Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840 oraz pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych zgodnie ze złożoną deklaracją

Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy.

Niedostosowanie pojemności pojemników do obowiązujących norm może skutkować brakiem odbioru odpadów komunalnych.

W celu zakupu pojemników właściciel nieruchomości może skorzystać z oferty Spółki Gmin Dolnej Odry:

https://joomla.sgdo.pl/index.php/zadania/sprzedaz-pojemnikow

lub może zakupić pojemnik spełniający normę PN-EN 840 na wolnym rynku.