SORTEUSZ

Aplikacja mobilna ułatwiająca segregację odpadów

Drodzy Mieszkańcy!

Czy zastanawiacie się, gdzie powinien trafić karton po mleku, zepsuta zabawka czy przeterminowane leki? A może nie jesteście pewni, dlaczego segregacja odpadów jest istotna w Waszych domach? Jeśli po raz kolejny zapomnieliście o terminie wywozu odpadów spod domu, mamy dla Was rozwiązanie!

Poznajcie nową, bezpłatną aplikację Sorteusz, która raz na zawsze pomoże rozprawić się z dylematami dotyczącymi segregacji odpadów!

Dzięki pobraniu tej aplikacji otrzymacie klarowne i dostępne „od ręki” informacje.

Sorteusz nie tylko podpowiada, gdzie wrzucić dany odpad, ale także edukuje w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Dodatkowo Sorteusz zachęca do zaangażowania i rywalizacji. Za każde zeskanowanie produktu lub dodanie nowego kodu kreskowego, który nie jest jeszcze w bazie, użytkownik otrzymuje punkty. Dzięki temu sami możecie aktywnie uczestniczyć w tym ekologicznym projekcie, tworząc wartościowe informacje, które pomogą innym skutecznie segregować odpady i wspierać recykling.

Aplikacja zawiera też kalendarz, w którym dosłownie dwoma kliknięciami można dodać termin odbioru odpadów (wystarczy wybrać odpowiedni kolor śmieciarki w danym dniu).

Pobierzcie aplikację Sorteusz już teraz i dołączcie do społeczności dbającej o naszą planetę!

Aby skorzystać z Sorteusza, wystarczy:

 1. Pobrać Aplikację:
  • Pobierz bezpłatną aplikację Sorteusz ze sklepów Google Play lub AppStore.
 2. Zarejestrować Się:
  • Zarejestruj się w aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i korzystać z personalizowanych opcji.
 3. Brać Udział w Wyzwaniach:
  • Bierz udział w wyzwaniach, skanuj kody kreskowe produktów, wyszukuj odpady – zdobywaj punkty i uczestnicz w rywalizacji.

Wypróbuj Sorteusza już dziś i zobacz, jak łatwo możesz przyczynić się do zrównoważonego zarządzania odpadami!

Więcej informacji dostępnych na stronie www.sorteusz.pl

Informacja

Związek Gmin Dolnej Odry
informuje, że dnia
10 listopada 2023 roku (tj. piątek)
Biuro Związku Gmin Dolnej Odry
z siedzibą w Chojnie
przy ul. Narciarskiej 57
będzie nieczynne.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Planowane kontrole w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej „ustawa” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry (dalej ZGDO), na których wytwarzane są odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – ZGDO (podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz urzędy i inne samorządowe jednostki organizacyjne) w zakresie posiadania umów na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie tych usług.

Podczas przeprowadzania kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania:

 • umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą, który jest uprawniony do odbioru odpadów komunalnych i posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Dolnej Odry ( https://bip.zgdo.eu/index.php/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-zgdo.html), a umowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
 • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi, takie jak rachunki czy faktury, obejmujące okres wskazany w wezwaniu;
 • innych dokumentów potwierdzających wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry.

Wzywa się Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie zawarli ww. umowy, do natychmiastowego wykonania obowiązku zgodnie z ustawą, to jest do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych!

Przypominamy, że w Polsce, każdy wytwórca odpadów komunalnych jest zobowiązany do gromadzenia ich w sposób selektywny!

Brak posiadania umowy lub jej nie przedłożenie na wezwanie organu, może skutkować uznaniem, że obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 3b oraz ust. 1a ustawy nie został wykonany, co zgodnie z art. 10 ust. 2 może skutkować ukaraniem właściciela nieruchomości karą grzywny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Związku Gmin Dolnej Odry pod nr tel.: 91 461 50 88, 519 096 627 lub osobiście w siedzibie Biura przy ul. Narciarskiej 57 w Chojnie, w godzinach 715-1515 .