Podziękowania

Zarząd Związku wraz z  Dyrektorem Biura Związku Gmin Dolnej Odry
składają serdeczne podziękowania Zarządowi firmy SIRECO, 
Dyrekcji firmy EKO-MYŚL Sp. z o.o. oraz całemu zespołowi
za możliwość wzięcia udziału
w wizycie studyjnej w  instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
EKO-MYŚL w Dalsze.

Serdecznie dziękujemy za profesjonalne zaangażowanie w organizację
spotkania oraz przedstawienie cennej
wiedzy na temat wprowadzenia praktycznych rozwiązań związanych
z gospodarką komunalną oraz prawidłowym przetwarzaniem odpadów.

Dziękujemy za Waszą gotowość do dzielenia się swoją wiedzą
i doświadczeniem, co przyczynia się do zwiększenia naszych kompetencji
i umożliwia podejmowanie skutecznych działań na rzecz naszej społeczności.

Poniżej przedstawiamy Państwu fotorelację z pobytu, która miała miejsce w dniu 13 września 2023 roku.

https://sireco.pl/wizyta-studyjna-zarzadu-zwiazku-gmin-dolnej-odry-w-nowej-sortowni-eko-mysl/