Ważna informacja w związku ze strajkiem rolników i blokadami dróg

W związku ze strajkami rolników oraz blokadami dróg uprzejmie informujemy, że mogą wystąpić opóźnienia w odbiorach odpadów komunalnych lub też odbiór odpadów komunalnych może być uniemożliwiony!

Brak wyjazdów i dojazdów do instalacji komunalnych/stacji przeładunkowych oraz dojazdów do poszczególnych miast, wsi i ulic może skutkować brakiem możliwości terminowej realizacji usług odbioru odpadów komunalnych w gminach członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry, do których dojazd będzie przechodził przez obszary objęte zgromadzeniami — blokadami

Za utrudnienia przepraszamy.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę podczas odbioru odpadów.

Związek Gmin Dolnej Odry

Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o.