Administrator

Administrator

Informacja

UWAGA !!! Związek Gmin Dolnej Odry ponownie informuje, że: zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023r. poz. 1469 z późn. zm) właściciele nieruchomości,…