Władze Związku

ORGAN WYKONAWCZY
 
Grzegorz Brochocki – Przewodniczący Zarządu Związku
Józef Piątek – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Bartłomiej Królikowski – Członek Zarządu Związku

ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Danuta Maria Ankutowicz – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
Marzena Grzywińska – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

KOMISJA REWIZYJNA
Arkadiusz Augustyniak
Adam Zarzycki
Jan Adamski