Władze Związku

ORGAN WYKONAWCZY
Sławomir Jasek — Przewodniczący Zarządu Związku
Grzegorz Nizio — Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Arkadiusz Augustyniak — Członek Zarządu Związku
ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Bartłomiej Królikowski — Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
Iwona Jolanta Kochel — Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
KOMISJA REWIZYJNA
Piotr Głowniak
Mateusz Ludwik Ruciński