Informacja dot. konkursu na stanowisko Prezesa Spółki Gmin Dolnej Odry.

Logo Spółki Gmin Dolnej Odry

Rada Nadzorcza Spółki „Spółka Gmin Dolnej Odry” Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnie uprzejmie informuje, że konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu nie został rozstrzygnięty.
Jednocześnie Rada dziękuje za udział w konkursie.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Chodarcewicz