Informacja o wystąpieniu Gminy Przelewice ze Związku Gmin Dolnej Odry

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że wskutek podjętej Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 1 lipca 2015, zaprzestaje prowadzenia jakichkolwiek działań na terenie Gminy Przelewice.

Od 1 lipca 2015 r. zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wykonywane są bezpośrednio przez Gminę Przelewice.

Związek Gmin Dolnej Odry informuję, że w dniu 2 i 3 lipca 2015 r. odbędzie się ostatnia zbiórka odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach na terenie Gminy Przelewice.
Opublikowano Informacje, Komunikat | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacja o wystąpieniu Gminy Przelewice ze Związku Gmin Dolnej Odry została wyłączona

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie, z dnia 26 maja 2015 r, informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji został rozstrzygnięty.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w wolne stanowisko wybrany został Pan Cezary Krzyżanowski  zam. w Barlinku.

 

Uzasadnienie:

Kandydat zakwalifikowany do udziału w postępowaniu konkursowym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej spełnił wymagane oczekiwania, posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności wymagane do pracy na określonym stanowisku, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz

Opublikowano Komunikat, Nabór | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji została wyłączona

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji

OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 15 czerwca 2015 r., do godz. 14.00.

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 15 czerwca 2015 r. do godz. 14.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki została wyłączona

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie z dnia 26 maja 2015 r. informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w drugim etapie postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej nie spełnili oczekiwań Komisji. W związku z tym żaden z Kandydatów nie został wybrany na ww. stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz

Opublikowano Informacje, Komunikat, Nabór | Otagowano , , | Możliwość komentowania Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji. została wyłączona

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY w sprawie dodatkowego dnia wolnego w BIURZE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 5/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w 2015 r.

dzień 05 czerwca 2015 r. ( piątek)

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z siedzibą przy ul. Narciarskiej 57.

Opublikowano Komunikat | Otagowano | Możliwość komentowania KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY w sprawie dodatkowego dnia wolnego w BIURZE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY została wyłączona

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji
 
OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I.  Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 25 maja 2015 r., do godz. 12.00.

 

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

 

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 25 maja 2015 r. do godz. 12.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

Czytaj dalej

Opublikowano Komunikat, Nabór | Otagowano , | Możliwość komentowania Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki została wyłączona

Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych

Na naszej stronie opublikowaliśmy harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Można je pobrać z poniższego linka, lub przez zakładkę Odpady wielkogabarytowe

http://zgdo.eu/index.php/harmonogramy/harmonogramy-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych/

 

Opublikowano Harmonogramy, Informacje | Otagowano , | Możliwość komentowania Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych została wyłączona

Zbiórka przeterminowanych leków

Adresy aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków na terenie Związku Gmin Dolnej Odry dostępne są na stronie www.zgdo.eu

lekiPrzeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec na terenie Związku Gmin Dolnej Odry może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  znajdującego się na działce nr 6/2  w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna),  który  jest czynny 3 dni w tygodniu, tj. w każdy czwartek i piątek od godziny 10:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę od godziny 10:00 do 15:00.

Leki zbierane są też w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.

Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ!!! – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na surowce wtórne lub do  niebieskiego „dzwona”.

Dane adresowe aptek

Opublikowano Komunikat | Otagowano | Możliwość komentowania Zbiórka przeterminowanych leków została wyłączona

Drugie Życie Elektrośmieci – wspieramy ZSP w Chojnie

zbiorka_sprzetu_1Uczniowie ZSP w Chojnie już po raz 3 biorą udział w Ogólnopolskim konkursie „Drugie Życie Elektrośmieci”.
W obecnej chwili trwa drugi etap konkursu, w którym zadaniem jest zebranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeśli możecie Państwo wesprzeć uczniów ZSP w Chojnie, prosimy o przyniesienie starych elektrośmieci 26 marca 2015 roku w godzinach między 11:00 a 16:00 na boisko szkolne przy ulicy Dworcowej 3.
Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.
Więcej szczegółów o samym konkursie można znaleźć pod linkiem

Opublikowano Informacje, Komunikat | Możliwość komentowania Drugie Życie Elektrośmieci – wspieramy ZSP w Chojnie została wyłączona

Komunikat

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych mogą ulegać zmianie, prosimy o przeglądanie naszej strony internetowej www.zgdo.eu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w czwartki i piątki od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 15:00.

Bioodpady nie stanowią odrębnej frakcji odpadów. Odpady ulegające biodegradacji prosimy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

Stawki opłat ulegną zmianie od 1 marca 2015 r.:

  • Odpady segregowane – 11 zł od osoby
  • Odpady zmieszane – 17 zł od osoby

W przypadku gospodarstw powyżej 5 osób (do 31 marca 2015 r.):

  • Odpady segregowane – 55 zł od gospodarstwa domowego
  • Odpady zmieszane – 85 zł od gospodarstwa domowego
Opublikowano Komunikat | Otagowano | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona