Informacja o pracach konserwacyjnych

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym prowadzone są prace konserwacyjne systemu informatycznego Związku Gmin Dolnej Odry.

W związku z powyższym nie ma możliwości uzyskania informacji o kontach kontrahentów.

Prace konserwacyjne potrwają do końca dnia.

Wszelkie pytania dot. płatności i obsługi kont będą udzielane od dnia jutrzejszego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Opublikowano Informacje | Otagowano | Możliwość komentowania Informacja o pracach konserwacyjnych została wyłączona

Komunikat do mieszkańców

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, zgodnie  z Uchwałą Nr 18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 9 listopada 2015 roku, wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat

15 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i obierane są w sposób selektywny;

19 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane  i obierane są w sposób zmieszany.

Opublikowano Komunikat, Opłaty, Stawki, Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry | Otagowano , , | Możliwość komentowania Komunikat do mieszkańców została wyłączona

WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY

Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry
w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., postanowiono o niewyposażaniu nieruchomości
w pojemniki na odpady zmieszane.

Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840.

Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określają Regulaminy utrzymania czystości
i porządku w gminach.

Niedostosowanie pojemności pojemników do obowiązujących norm może skutkować brakiem odbioru odpadów komunalnych.

WAŻNE! W zabudowie wielorodzinnej minimalna pojemność pojemnika wynosi – 1100L.

Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty zapewni:

w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło) znajdujące się w ogólnodostępnych punktach,

w zabudowie jednorodzinnej worki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło), dostarczane na dotychczasowych zasadach.

MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO BIURA ZGDO:

tel./fax 914615088

+48 726 602 908
+48 609 602 908

e-mail: biuro@zgdo.eu

Opublikowano Informacje, Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry | Otagowano , | Możliwość komentowania WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY została wyłączona

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Po konsultacji z wszystkimi członkami Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i uzyskaniu negatywnych stanowisk większości członków tego organu, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesje do czasu ogłoszenia nowego harmonogramu odbioru tych odpadów.

Opublikowano Komunikat, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry | Otagowano , , | Możliwość komentowania Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych została wyłączona

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”

Chojna, dnia 28.08.2015 r.

ZGDO.273.2.2015

Uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Związek Gmin Dolnej Odry (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ustawy PZP) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w terminie do dnia 21 sierpnia  2015 r. do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty, które złożyli:

1.      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Jana Baczewskiego 34, 74 – 400 Dębno:

– na I część zamówienia za cenę 12 880 634,26 zł brutto.

2.      Wspólnie „REMONDIS Szczecin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Janiny Smoleńskiej PS. „Jachna” 35, 71-005 Szczecin; Julian Maruszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Gastronomiczny „Jumar” Julian Maruszewski ul. Długa 20, 72-006 Mierzyn; EKO-MYŚL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością 74-300 Myślibórz, Dalsze 36:

– na I część zamówienia za cenę 13 909 517,64 zł brutto,

– na II część zamówienia za cenę 12 540 902,11 zł brutto,

– na III część zamówienia za cenę 12 411 818,89 zł brutto,

– na IV część zamówienia za cenę 7 747 132,46 zł brutto.

Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierzał przeznaczyć:

– na I część zamówienia kwotę 10 883 463,02 zł brutto,

– na II część zamówienia kwotę 9 331 657,53 zł brutto,

– na III część zamówienia kwotę 9 316 667,41 zł brutto,

– na IV część zamówienia kwotę 5 884 028,71 zł brutto.

 

Mając na uwadze powyższe, każda ze złożonych ofert przewyższa kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Opublikowano Komunikat | Otagowano | Możliwość komentowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” została wyłączona

REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO, zwany dalej PSZOK określa szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO.
  2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Czytaj dalej

Opublikowano Artykuł, PSZOK | Otagowano , | Możliwość komentowania REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO) została wyłączona

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W SPRAWIE WEZWAŃ DOTYCZĄCYCH NADMIERNYCH ILOŚCI ODPADÓW ODDANYCH DO PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chojnie prowadzony jest przez firmę Eko-Myśl z Myśliborza zgodnie z zawartą umową. Związek Gmin Dolnej Odry na podstawie otrzymywanych faktur dokonuje jedynie zapłaty za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych oddanych do PSZOK Chojna.

Odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym oddawane do PSZOK Chojna przez mieszkańców terenu obejmującego Związek Gmin Dolnej Odry są przyjmowane bezpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych (11 zł od osoby w przypadku segregacji, 17 zł od osoby w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych). Jest to ukłon w stronę mieszkańców, w celu zapobiegnięcia pozostawiania odpadów w lasach i na nieużytkach i tworzenia się dzikich wysypisk. Mieszkaniec terenu obejmującego Związek Gmin Dolnej Odry chcąc pozbyć się np. starych mebli ma możliwość zostawienia ich w PSZOK Chojna bez żadnych konsekwencji finansowych. Czytaj dalej

Opublikowano Komunikat | Możliwość komentowania KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W SPRAWIE WEZWAŃ DOTYCZĄCYCH NADMIERNYCH ILOŚCI ODPADÓW ODDANYCH DO PSZOK została wyłączona

Informacja o wystąpieniu Gminy Przelewice ze Związku Gmin Dolnej Odry

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że wskutek podjętej Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 1 lipca 2015, zaprzestaje prowadzenia jakichkolwiek działań na terenie Gminy Przelewice.

Od 1 lipca 2015 r. zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wykonywane są bezpośrednio przez Gminę Przelewice.

Związek Gmin Dolnej Odry informuję, że w dniu 2 i 3 lipca 2015 r. odbędzie się ostatnia zbiórka odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach na terenie Gminy Przelewice.
Opublikowano Informacje, Komunikat | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacja o wystąpieniu Gminy Przelewice ze Związku Gmin Dolnej Odry została wyłączona

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie, z dnia 26 maja 2015 r, informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji został rozstrzygnięty.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w wolne stanowisko wybrany został Pan Cezary Krzyżanowski  zam. w Barlinku.

 

Uzasadnienie:

Kandydat zakwalifikowany do udziału w postępowaniu konkursowym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej spełnił wymagane oczekiwania, posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności wymagane do pracy na określonym stanowisku, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz

Opublikowano Komunikat, Nabór | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji została wyłączona

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji

OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 15 czerwca 2015 r., do godz. 14.00.

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 15 czerwca 2015 r. do godz. 14.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii, SGDO, Spółka Gmin Dolnej Odry | Otagowano , | Możliwość komentowania Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki została wyłączona