Informacje

55 postów

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informujemy, że w dniach 08. 08.2018 r. – 10. 08. 2018 r. Biuro Związku Gmin Dolnej Odry będzie czynne w godzinach od 7:15 do 13:15. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT SGDO

Uprzejmie informuję o zmianie godzin pracy biura Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie przy ul.Klasztornej 1 31.07.2018 (wtorek) – 7.30 – 14.00 1.08.2018 (środa) –        7.30 – 14.00 2.08.2018 (czwartek) – 7.30 – 14.00 3.08.2018 (piątek) – biuro nieczynne 6.08.2018 (poniedziałek) – 7.30 – 14.00 7.08.2018 (wtorek) – […]

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informujemy, że w dniach 31. 07.2018 r. – 7. 08. 2018 r. Biuro Związku Gmin Dolnej Odry będzie czynne w godzinach od 7:15 do 13:15. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje się,  że dnia 02 maja  2018 r. (środa) Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57  będzie nieczynne. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne. OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowaniu pojemników adresem nieruchomości […]

Informacja o zmianie stawek

Od dnia 01.10.2017 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły: – 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny; – 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny; podstawa prawna: Uchwała nr 9/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 lipca 2017 r. […]

INFORMACJA O UDZIALE PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY WE WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY BANIE

Dnia 02 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Banie odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Banie w sprawie omówienia aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Banie. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice, Przewodniczący Zarządu Związku, Grzegorz Brochocki – Wójt Gminy Dolice, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku, Blanka Kikosicka-Charęza – pracownik Biura Związku, Beata Makówka – […]