Informacje

79 postów

Informacja o dniach wolnych

Związek Gmin Dolnej Odry
informuje się,  że dnia
24 grudnia 2020r. (czwartek)
oraz 
31 grudnia 2020 r. (czwartek)

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie
przy ul. Narciarskiej 57
będzie nieczynne.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana pracy PSZOK Myślibórz

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalki i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu  informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Myśliborzu. Obowiązujące godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00

w soboty od 9.00 do 14.00

Nr kontaktowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostaje bez zmian: 724 336 331

Zmiana godz. pracy PSZOK od poniedziałku do piątku 8-17, w soboty 9-14

Ważna informacja dla mieszkańców miasta Lipiany

DNIA 29.12.2020 R. (WTOREK) ODBĘDZIE SIĘ DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

DOTYCZY ULIC:

BRZECHWY, JEDNOŚCI NARODOWEJ, GORZOWSKA, KOPERNIKA, LIPOWA, MAKUSZYŃSKIEGO, ZAUŁEK, OSIEDLE PODMIEJSKIE, WENDYJSKA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, JANA KOCHANOWSKIEGO, POLNA, PYRZYCKA, BRZOZOWA, ŻEROMSKIEGO, KRESOWA, KRÓLEWIECKA, WILEŃSKA, MŁYNARSKA

Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru, tzn. pojemniki z odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości. Kolejny odbiór odpadów nastąpi zgodnie z harmonogramem.

Komunikat o dodatkowym odbiorze odpadów zmieszanych w miejscowości Lipiany

Ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Babinek, Lubanowo, Otoki, Rożnowo, Trzaski, Tywica

DNIA 29.12.2020 R. (WTOREK) ODBĘDZIE SIĘ DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru, tzn. pojemniki z odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości. Kolejny odbiór odpadów nastąpi zgodnie z harmonogramem.

Komunikat o dodatkowym odbiorze odpadów niesegregowanych w gminie Banie

Informacja dot. odpadów pochodzących od osób podlegających kwarantannie lub izolacji, w związku z zachorowaniem na COVID-19 lub możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Związek Gmin Dolnej Odry

informuje, że odpady pochodzące od osób podlegających kwarantannie lub izolacji, w związku z zachorowaniem na COVID-19 lub możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, powstałe w wyniku stosowania środków ochronnych, w szczególności maseczki i rękawiczki, powinny być zbierane w odrębnych workach, które następnie powinny być zawiązane i wrzucone do pojemnika na odpady zmieszane.

Zaleca się również, aby tego typu odpady wrzucać do pojemnika lub wystawiać do odbioru, po upływie 72 godzin od zamknięcia worka oraz,w miarę możliwości, spryskać worek preparatem wirusobójczym.

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności ochronę pracowników odbierających odpady komunalne z nieruchomości, ażeby uniknąć sytuacji, w której ze względu na braki kadrowe, odbiór odpadów komunalnych nie będzie mógł być prawidłowo realizowany.

komunikat dot. postępowania z odpadami podczas kwarantanny

logo Związku Gmin Dolnej OdryDrodzy Mieszkańcy,

informujemy, że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 5 listopada 2020r. do odwołania wstrzymana zostaje osobista obsługa interesantów Biura Związku Gmin Dolnej Odry. Oznacza to, że Biuro Związku będzie nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z pracownikami Biura Związku jest możliwy drogą elektroniczną, telefoniczne, za pośrednictwem tradycyjnej poczty oraz za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP.gov.pl)

Telefony do kontaktu:

Sekretariat: 91 461 50 88

Referat do spraw opłat i windykacji należności: 727 602 908

Referat ds. kontroli, umów i zamówień publicznych: 519 096 627

Referat ds. gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji: 519 096 628, 609 602 908

Referat Organizacyjny – Kadry: 519 096 632

e-mail: biuro@zgdo.eu

Przepraszamy Państwa za utrudnienia i dziękujemy za elastyczność.

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z  DZIAŁANIAMI
ZAPOBIEGAJĄCYMI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że z uwagi na utrzymujący się stan epidemii i wzrastającą liczbę osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest zastosowanie dodatkowych środków zapobiegawczych w zakresie obsługi bezpośredniej w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry.

Wobec powyższego:

 • Obsługa interesantów odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

Warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej wizyty w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty pod numerem telefonu:  91 461 50 88

 • Interesanci, którzy chcą skorzystać osobiście z wizyty w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry, proszone są, przed wejściem na teren biura, o zasłonięcie ust i nosa (np. poprzez maseczkę ochronna, chustę, szal, itp.). Osoby mające trudności w oddychaniu proszone są o zakładanie przyłbic ochronnych.
 • Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników,
   bezpośrednio po wejściu do Biura (w przedsionku) należy zdezynfekować ręce, wypełnić zgodę i poddać się pomiarowi temperatury ciała.

Osoby, które nie wyrażą na to zgody lub nie podadzą innych informacji wskazanych w zgodzie, nie będą wpuszczone na teren Biura i nie zostaną obsłużone.

 • Interesanci do Biura Związku wpuszczani są pojedynczo. Przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko i wyłącznie 1 osoba dorosła. Ograniczenie nie dotyczy opiekuna/kuratora osoby niepełnosprawnej oraz osób spokrewnionych, zamieszkujących razem, a także pracowników Biura.
 • Osoby oczekujące na wejście do biura proszone są o zachowanie odpowiednich, bezpiecznych odległości pomiędzy sobą
  (zalecana odległość przez GIS – minimum 2m).

Zaleca się ograniczanie kontaktu osobistego i wizyt w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry do niezbędnego minimum.

Na zewnątrz budynku Biura znajduje się skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty.

Preferowana formą kontaktu pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy, pocztą tradycyjną lub za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP.gov.pl)

Telefony do kontaktu:

Sekretariat: 91 461 50 88

Referat do spraw opłat i windykacji należności: 727 602 908

Referat ds. kontroli, umów i zamówień publicznych: 519 096 627

Referat ds. gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji: 519 096 628, 609 602 908

Referat Organizacyjny – Kadry: 519 096 632

e-mail: biuro@zgdo.eu

Za wszelkiego rodzaju niedogodności przepraszamy.

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych 
od 16 kwietnia 2020 roku

Odwołanie konferencji SGDO „Gospodarka odpadami – nowe wyzwania”

Logo Spółki Gmin Dolnej Odry

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi od 10 października bieżącego roku obostrzeniami z przykrością informujemy, że zaplanowana w dniach 20.10.2020 r. – 21.10.2020 r. konferencja „Gospodarka odpadami – nowe wyzwania” nie dojdzie do skutku.
Jako Organizatorom jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, jednakże bezpieczeństwo uczestników naszych wydarzeń jest dla nas najważniejsze. Konferencja odbędzie się w innym możliwie najszybszym czasie, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Za zaistniałe niedogodności wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Łączę wyrazy szacunku

Cezary Krzyżanowski

Prezes Zarządu

Chojna, dnia 12.10.2020 r.

 

PSZOK – informacja

Informujemy, że Mieszkańcy Gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajdującego się w Myśliborzu przy ul. Celnej 21

PSZOK czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w sobotę w godz. 10.00 – 15.00 odpady

Odpady będzie można oddać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry (np. dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Gmin Dolnej Odry, itp.) oraz złożeniu właściwego oświadczenia o pochodzeniu odpadów (do pobrania ze strony internetowej Związku Gmin Dolnej Odry).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane:

 • papier i tektura, czasopisma, gazety w tym opakowania,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
 • odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 •  wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 • odpadów z tekstyliów i odzieży,
 • zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk na rok na gospodarstwo domowe),
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej (w ilości nieprzekraczającej 3000 kg na rok na gospodarstwo domowe).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

 • zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej,
 • opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • odpadów zawierających azbest, papę, smołę itp.,
 • odpadów od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • wełny mineralnej, styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków),
 • części samochodowych.

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów komunalnych od mieszkańców, jeżeli ich ilość wskazuje na pochodzenie ze źródeł innych, niż z nieruchomości zamieszkałych i gospodarstw domowych.

Komunikat o zmianie zasad ustalania ilości zużytej wody

UWAGA

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 4 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę Nr 4/2020 zmieniającą uchwałę Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W wyniku zmiany określono, że od 1 stycznia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie naliczana w zależności od ilości m3 średnio-miesięcznego zużycia wody za cały poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza.

Do ilości zużytej wody, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej.

Pamiętaj o zainstalowaniu dodatkowego wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Na początku kolejnego roku, nie później niż do 10 lutego 2021 roku, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Pamiętaj o przechowywaniu faktur za zużycie wody z całego roku kalendarzowego.