Informacja o posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zaplanowanego na 2 grudnia 2016 roku

Informujemy, że w dniu 02.12.2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Banie ul. Skośna 6 odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. Programem Zgromadzenia będzie między innym omówienie sytuacji finansowej Gminy Banie w kontekście opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości