Informacja z przebiegu spotkania Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 listopada 2016 r.

Dnia 7 listopada 2016 r. odbyło się w Gminie Cedynia wyjazdowe spotkanie Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, w którym uczestniczyli:

Józef Piątek- Burmistrz Gminy Moryń, Przewodniczący Zgromadzenia Związku,

Gabriela Kotowicz – Burmistrz Gminy Cedynia, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku,

Marzena Grzywińska-  Wójt Gminy Stare Czarnowo, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku,

Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice, Przewodniczący Zarządu Związku,

Teresa Sadowska – Wójt Gminy Banie, Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku,

Grzegorz Brochocki – Wójt Gminy Dolice, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku,

Krzysztof Boguszewski- Burmistrz Gminy Lipiany,

Anna Kusy-Kłos – Wójt Gminy Widuchowa,

Kazimierz Szarżanowicz – Wójt Gminy Stargard,

Piotr Rybkowski- Wójt Gminy Kozielice,

Adam Fedorowicz – Burmistrz Gminy Chojna,

Tomasz PietruszkaWójt Gminy Nowogródek Pomorski,

Wiesław Łoński – Burmistrz Gminy Recz,

Anna Hackiewicz-Gębska – Wójt Gminy Warnice,

Elżbieta Rink – Wójt Gminy Marianowo.

W spotkaniu uczestniczyli również Dorota Mościcka kierownik biura Związku Gmin Dolnej Odry oraz Adwokat Przemysław Kowalewski obsługa prawna Związku Gmin Dolnej Odry.

Gospodarzem spotkania była Burmistrz Gminy Cedynia Gabriela Kotowicz.

Głównym tematem posiedzenia było głosowanie zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry, dyskusja i głosowanie w sprawie podwyższenia składki członkowskiej gmin na rok 2016 oraz głosowanie nad uchwałami finansowymi.

Szczegółowe informacje opublikowane będą w protokole z obrad Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2016 r., który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry po jego zatwierdzeniu.

Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Krzywicki dziękuje Burmistrz Gminy Cedynia Pani Gabrieli Kotowicz i Pracownikom Urzędu Miejskiego w Cedyni za pomoc w przygotowaniu spotkania.

zdjecie-1-cedyniazdjecie-2cedynia