WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY

Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry
w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., postanowiono o niewyposażaniu nieruchomości
w pojemniki na odpady zmieszane.

Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840.

Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określają Regulaminy utrzymania czystości
i porządku w gminach.

Niedostosowanie pojemności pojemników do obowiązujących norm może skutkować brakiem odbioru odpadów komunalnych.

WAŻNE! W zabudowie wielorodzinnej minimalna pojemność pojemnika wynosi – 1100L.

Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty zapewni:

w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło) znajdujące się w ogólnodostępnych punktach,

w zabudowie jednorodzinnej worki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło), dostarczane na dotychczasowych zasadach.

MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO BIURA ZGDO:

tel./fax 914615088

+48 726 602 908
+48 609 602 908

e-mail: biuro@zgdo.eu