Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

USTAWA

z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dz.U.2015.1688 z dnia 2015.10.23)

Art.  34.

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Art.  35.

1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2) prowadzącym zakład przetwarzania;

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Lp.

Dane przedsiębiorcy zbierającego zużyty sprzęt

1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna
2 P.H.U. Eko-Fiuk Sp. k., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Lp.

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu

Nazwa zbieranego sprzętu

1 PSZOK, Kaliska 6,2, 74-500 Chojna zg. z regulaminem
2 SUBMARINE SCUBAPRO POLSKA Sp.j. Jerzy Mika, Anna Mika, ul. Żeromskiego 4,
74 – 503 Moryń

Kieszonkowe konsole do gier video;

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych;

Komputery osobiste: Sprzęt kopiujący.

3 P.H.U. Stanisław Gałuszka, ul. Transportowa 8, 74-500 Chojna

Elektryczne urządzenia grzejne;

Grzejniki elektryczne;

Wentylatory elektryczne;

Urządzenia klimatyzacyjne;

Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe;

Odbiorniki radiowe;

Wzmacniacze dźwięku;

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych;

Liniowe lampy fluorescencyjne;

Kompaktowe lampy fluorescencyjne;

Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu;

Niskoprężne lampy sodowe;

Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów;

Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań;

Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne;

Czujniki dymu;

Regulatory ciepła;

Termostaty;

Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny;

Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych).

 

4 Apteka WITAMINKA mgr farm. Cecylia Sierzpowska-Piotrowska, ul. Piaskowa 3,
74 – 503 Moryń
Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności.
5 AKTIS mgr inż. Karol Jakubiak, ul. Wojska Polskiego 50c/5, 73-110 Stargard

Komputery osobiste: Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura;

Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura;

Notebooki;

Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną;

Drukarki;

Sprzęt kopiujący;

Notepady.

6 D. o. S. Biuro Usług Komputerowych S.c., D.D. Kuć, K.S. Paszun, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny.
7 KEROGOS Usługi Informatyczne Konrad Gorczyca, Osiedle Tysiąclecia 2D/12, 73-110 Stargard

Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny;

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych.

8    
9 INELCO POLSKA Sp. z o.o., ul. Pyrzycka 44, 74-240 Pyrzyce

Elektryczne urządzenia grzejne;

Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne;

Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań.

 

10 G@DŻET Maciej Mierzwa, ul. Szkolna 3/2, 74-304 Nowogródek Pomorski

Odkurzacze;

Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań;

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała;

Telefony bezprzewodowe;

Komputery osobiste;

Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej;

Sprzęt video;

Sprzęt hi-fi;

Wzmacniacze dźwięku.

 

 

11 BILBARO Robert Bil Trzcinna-Somin 1D 74-304 Nowogródek Pomorski Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne.
12 EWALDFARM E.W. Kaczmarek Sp. J., Cedynia 74-520 ul. T. Kościuszki 4 Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności.
13

SCK Mateusz Palus  ul. Polna 3, Moryń 74-503

 

Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura;

Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej;

Notebooki;

Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną;

Odbiorniki telewizyjne.

 

14 SOGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Klasztorna 1, 74-500 Chojna

Mikrofalówki;

Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności;

Grzejniki elektryczne;

Wentylatory elektryczne;

Odkurzacze;

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała;

Wagi;

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego;

Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań;

Tostery;

Frytownice;

Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań;

Odbiorniki telewizyjne;

Odbiorniki radiowe;

Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe;

Notebooki;

Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura;

Telefony komórkowe;

Noże elektryczne;

Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy;

Wiertarki;

Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne;

Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe;

Kieszonkowe konsole do gier video;

Gry video;

Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe.

 

 

15

Przedsiębiorstwo Handlowe Beata Widurska

Lubiechów Dolny 32, 74-520 Cedynia

 

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.
16 ELTEL Micek Wojciech, Micek Anna Spółka Jawna, Jedności Narodowej 55, 74-240 Lipiany

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego;

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego;

Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny;

Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaniczne;

Sprzęt oświetleniowy – Lampy wszelkiego rodzaju;

Sprzęt oświetleniowy – Urządzenia i oprawy oświetleniowe;

Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych;

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy;

Przyrządy do monitorowania i kontroli.