PSZOK

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że Mieszkańcy Związku mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dolicach,
(aby dojechać do PSZOK-u należy kierować się ulicą Kolejową z Dolic w kierunku Bralęcina).

PSZOK będzie przyjmował odpady w każdy poniedziałek,

w godzinach od 10:00 do 18:00.

Odpady będzie można oddać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry

(np. dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, itp.).