Władze Związku

다운로드

ORGAN WYKONAWCZY

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku

Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Józef Piątek – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Bartłomiej Królikowski – Członek Zarządu Związku

Alina Bożena Werstak – Członek Zarządu Związku

 

ORGAN UCHWAŁODAWCZY

Danuta Maria Ankutowicz – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

Adam Zarzycki – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

Marzena Grzywińska – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Rybkowski

Jerzy Makowski

Arkadiusz Augustyniak

다운로드 현대증권 다운로드 윈도우 netcat 다운로드 의천도룡기 만화 다운로드