Władze Związku

ORGAN WYKONAWCZY

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku

Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Józef Piątek – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Bartłomiej Królikowski – Członek Zarządu Związku

Alina Bożena Werstak – Członek Zarządu Związku

 

ORGAN UCHWAŁODAWCZY

Danuta Maria Ankutowicz – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

Adam Zarzycki – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

Marzena Grzywińska – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Rybkowski

Jerzy Makowski

Arkadiusz Augustyniak