Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry

12 postów

Komunikat do mieszkańców

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, zgodnie  z Uchwałą Nr 18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 9 listopada 2015 roku, wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat

15 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i obierane są w sposób selektywny;

19 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane  i obierane są w sposób zmieszany.

WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY

Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry
w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., postanowiono o niewyposażaniu nieruchomości
w pojemniki na odpady zmieszane.

Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840.

Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określają Regulaminy utrzymania czystości
i porządku w gminach.

Niedostosowanie pojemności pojemników do obowiązujących norm może skutkować brakiem odbioru odpadów komunalnych.

WAŻNE! W zabudowie wielorodzinnej minimalna pojemność pojemnika wynosi – 1100L.

Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty zapewni:

w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło) znajdujące się w ogólnodostępnych punktach,

w zabudowie jednorodzinnej worki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło), dostarczane na dotychczasowych zasadach.

MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO BIURA ZGDO:

tel./fax 914615088

+48 726 602 908
+48 609 602 908

e-mail: biuro@zgdo.eu

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Po konsultacji z wszystkimi członkami Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i uzyskaniu negatywnych stanowisk większości członków tego organu, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesje do czasu ogłoszenia nowego harmonogramu odbioru tych odpadów.