Stare Czarnowo

2 postów

KOMUNIKAT dla mieszkańców gmin: Dolice, Marianowo, Stare Czarnowo, Warnice

W związku z aktualnym stanem epidemii informujemy,
że odbierane będą wyłącznie odpady z pojemników i w workach
wystawionych przed posesją w miejscu widocznym, do których dostęp
nie wymaga otwierania furtek, bram i wiat śmietnikowych!

Firma odbierze wyłącznie odpady przygotowane do odbioru, czyli takie, których odbiór możliwy jest bez konieczności wchodzenia na posesje lub dotykania jakichkolwiek elementów (np. ogrodzenia, bramki, furtki) innych niż pojemniki i worki z odpadami.

Odbiór odpadów może odbywać się w godzinach
wczesno porannych oraz nocnych, dlatego pojemniki
i worki z odpadami muszą być przygotowane do odbioru (wystawione)
co najmniej w dniu poprzedzającym dzień odbioru wyznaczony
w harmonogramie (minimum dzień wcześniej).

WORKI DO SELEKCJI – w najbliższym czasie otrzymają Państwo pakiet
worków do prowadzenia segregacji odpadów
na kolejne 3 miesiące (IV-VII.2020 r.).

Ze względów bezpieczeństwa firma nie będzie rozdawała w tym czasie worków w systemie worek pusty za worek pełny!

Prosimy zgniatać odpady przed ich umieszczeniem w worku oraz wystawiać worki po ich całkowitym zapełnieniu!

Wystawienie worków zapełnionych w niewielkiej części (niewykorzystanych) może spowodować przedwczesny brak worków do segregacji.

W przypadku niewystarczającej ilości dostarczonych worków, odpady prosimy wystawiać w innych opisanych: „papier” lub „plastik” lub „szkło”, workach (np. oznaczonych kartką, markerem).

Od 1 kwietnia 2020 r. zmianie uległy harmonogramy odbioru odpadów – prosimy zapoznać się z nowymi terminami.

Informacja o udziale przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry na Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo dnia 25 listopada 2016 roku

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jan Krzywicki, na zaproszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo Marzeny Grzywińskiej oraz Radnych Gminy Stare Czarnowo, dnia 25.11.2016 r. gościł na Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu przedstawił sytuację Związku Gmin Dolnej Odry oraz Gminy Stare Czarnowo w kontekście opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i wkładu finansowego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016. W dyskusji poruszono także szereg istotnych aspektów wpływających na gospodarkę odpadami komunalnymi i sytuację finansową zarówno Związku Gmin jak i poszczególnych jego uczestników. Między innymi zwrócono uwagę na nieszczelność systemu gospodarowania odpadami oraz problem niskiej świadomości mieszkańców, a także przyzwolenia społecznego dla działań niewłaściwych i niezgodnych z przepisami prawa. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię odpadów pochodzących spoza systemu, to jest z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, ogrody działkowe, miejsca garażowe itp.), które trafiają do odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych), a także na nierzetelność danych wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczególnie dotyczącej ilości osób zamieszkujących nieruchomość.  Poruszono również problem niewyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz niewłaściwą segregację odpadów (wrzucanie odpadów zmieszanych do pojemników i worków na odpady selektywne).

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Związku zaprosił Radnych Gminy Stare Czarnowo oraz Mieszkańców i Sołtysów na najbliższe Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry, które jest planowane na dzień 2.12.2016 r. w Gminie Banie.

W spotkaniu uczestniczyła kierownik biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorota Mościcka.