Sprzedaż pojemników

3 wpisy

Zawiadomienie spółki Remondis o sprzedaży pojemników dla mieszkańców Gminy Stargard

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że użytkowany przez Państwa pojemnik na odpady stanowi własność Spółki REMONDIS Szczecin. Zgodnie z prawem miejscowym (uchwała Rady Gminy) są Państwo zobowiązani sami wyposażyć się w pojemniki, rozpoczynamy więc sprzedaż naszych pojemników ustawionych na Państwa nieruchomościach (uwaga: nie ma możliwości wymiany pojemnika na inny).

 

Pojemnik można zakupić na dwa sposoby:

  1. Od pracowników Spółki REMONDIS Szczecin (kierowców śmieciarki), od dnia 1 lutego 2016 . Pracownicy

będą posiadać identyfikatory i pisemne upoważnienia. Sprzedaż będzie odbywała się w dniu odbioru

odpadów oraz w miarę możliwości w inne dni.

  1. Za pojemnik można zapłacić przelewem na rachunek: 67 1140 1560 1864 0008 1505 9711, podając w

tytule przelewu adres nieruchomości, na której stoi pojemnik.

 

Po otrzymaniu wpłaty, prześlemy paragon fiskalny stanowiący dowód zapłaty.

Jeżeli nabywca życzy sobie fakturę VAT, prosimy przesłać dane do faktury i kopię KP lub potwierdzenia

przelewu na adres e-mail: faktury.szczecin@remondis.pl .

 

Ceny pojemników obowiązujące do 29 lutego 2016 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki), łącznie z VAT:

pojemnik 120 l 50,- zł

pojemnik 240 l 70,- zł

pojemnik 1100 l 430,- zł

Ceny pojemników obowiązujące od 1 marca 2016 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki), łącznie z VAT:

pojemnik 120 l 60,- zł

pojemnik 240 l 85,- zł

pojemnik 1100 l 465,- zł

 

Spółka zastrzega sobie prawo przerwania sprzedaży po dniu 29 lutego 2016 i zabrania niesprzedanych

pojemników.

 

Z poważaniem

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

 

Treść zawiadomienia do pobrania

Komunikat o zbiórce niewykupionych pojemników

OD 20 STYCZNIA 2016 r. ZABIERANE BĘDĄ NIEWYKUPIONE POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE!

Informujemy mieszkańców Gmin należących do ZGDO, z wyjątkiem gminy Stargard, że od dnia 20 stycznia 2016 r. firmy, które dostarczały pojemniki w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin, rozpoczynają akcję zabierania niewykupionych pojemników stojących na posesjach.

Zbiórka pojemników będzie prowadzona w dniach odbioru komunalnych odpadów zmieszanych.

Równocześnie każdorazowo w momencie zabierania pojemnika, mieszkańcy będą mieli ostatnią możliwość dokonania jego zakupu.

Informacja o sprzedaży pojemników

Informujemy, że Firmy obsługujące Gminy należące do Związku Gmin Dolnej Odry rozpoczęły sprzedaż pojemników na odpady komunalne.

Firmy: REMONDIS  Szczecin, MPGK w Choszcznie, ZPHG JUMAR, PUK w Chojnie sprzedają WYŁĄCZNIE pojemniki już ustawione na nieruchomościach. Nie dostarczają innych pojemników, nie wymieniają pojemników na większe ani na mniejsze.

Wszystkie oferty dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Sprzedaż Pojemników