Odbiór odpadów

9 postów

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TERMINU ODBIORU ODPADÓW

Związek Gmin Dolnej Odry informuje,

że ze względu na ustanowiony na 12. 11. 2018 r.

dzień wolny od pracy

odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na ten dzień w Gminach

Banie, Bielice, Kozielice, Marianowo, Stargard, Widuchowa

zostanie zrealizowany w dniu 10.11.2018 r. tj. sobota.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODBIORU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. Spółka ATF uruchamia usługę odpłatnego odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na indywidualne zgłoszenie właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmina należących do Związku Gmin Dolnej Odry.
Koszt usługi uzależniony jest od ilości i rodzaju odpadów, sposobu ich gromadzenia, a także odległości i każdorazowo indywidualnie kalkulowany. Klienci mogą dokonać wyceny i zamówienia usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta ATF pod nr tel. 94 36 64 202 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.atfpolska.com w zakładce „Zamówienia”.

Komunikat ATF

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne.

OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowaniu pojemników adresem nieruchomości do której przynależy pojemnik, oraz symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm.

Symbol „P” oznacza, że pojemnik na odpady przynależy do nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika ciąży na właścicielu nieruchomości, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest właścicielem pojemnika, na podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Obowiązek oznakowania pojemników wszedł w życie na podstawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy członkowskiej Związku Gmin Dolnej Odry

MASZ PYTANIA ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA DO BIURA ZGDO:

tel./fax 914615088

+48 726 602 908
+48 609 602 908

e-mail: biuro@zgdo.eu

 

Harmonogramy na rok 2017

Informujemy, że na naszej stronie internetowej zostały opublikowane harmonogramy wywozu odpadów na rok 2017. Harmonogramy dostępne są w zakładce Harmonogramy 2017 lub pod linkiem http://zgdo.eu/index.php/harmonogramy-2017.

Opublikowany również został Harmonogram zbiórki odpadów Wielkogabarytowych, który znajduje się w zakładce Odpady Wielkogabarytowe 2017 lub pod linkiem http://zgdo.eu/index.php/odpady-wielkogabarytowe-2017.

Komunikat dotyczący zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

KOMUNIKAT

Dotyczy odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

UWAGA! W czasie zbiórki nie będą odbierane:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak deski, belki, panele, płoty, płytki, gruz itp.,
 3. opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 4. odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
 5. wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
 6. części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze etc.) wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 7. odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Informacja dotycząca odbioru odpadów, których zbiórka przypada w dni świąteczne

Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas.

 • 12.2015 odbiór normalnie.
 • za 01.01.2016 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 02.01.2016.
 • za 06.01.2015 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 09.01.2016.

Informacja dla gmin

Cedynia, Moryń, Widuchowa, Boleszkowice,

Odpady zmieszane

Odbiór odpadów zmieszanych będzie kontynuowany wg dotychczasowych założeń wynikających z harmonogramów obowiązujących do końca 2015 r. w zabudowie jednorodzinnej odbiór co dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień.

poniżej odbiór odpadów zmieszanych przypadający w dni świąteczne

 • 31.12.2015 (czwartek) odbiór normalnie
 • za 01.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 04.01.2016 w poniedziałek
 • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi w 05.01.2016 we wtorek w gm. Cedynia jednorodzinne oraz gm.  Cedynia, Moryń, Boleszkowice (wielomieszkaniówka)
 • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 07.01.2016 w czwartek w gm. Widuchowa
 • za 07.01.2016 (czwartek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 08.01.2016 w piątek w gm. Widuchowa
 • za 08.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 09.01.2016 w sobotę w gm. Widuchowa