Komunikaty

44 postów

Komunikat o opłatach

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY

zawiadamia, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, do 15 każdego miesiąca, w kwocie zadeklarowanej w D1 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT BEZ WEZWANIA!

         Nadany przez Związek Gmin Dolnej Odry INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO do dokonywania opłat, NIE ULEGA ZMIANIE.

Nowi właściciele nieruchomości, którzy składali deklaracje i nie posiadają jeszcze indywidualnego numeru konta bankowego, do czasu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku, proszeni są o dokonywanie wpłat na ogólne konto Związku Gmin Dolnej Odry Nr:

80 9370 0007 0006 0642 2000 0001

         W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację, adres nieruchomości, której opłata dotyczy oraz miesiąc i rok za jaki dokonywana jest opłata, np.: Jan Iksiński, ul. Wrzosowo 5, Dolice, maj 2020.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dostępnych, a zarazem bezpiecznych form załatwiania spraw w Związku Gmin Dolnej Odry, poprzez kontakt e-mail: biuro@zgdo.eu lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /zgdo/SkrytkaESP  lub telefonicznie: 91 4615088

 

KOMUNIKAT JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W CZASIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Ze względu na wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19

Związek Gmin Dolnej Odry

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz
w trosce o bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne,
poniżej przedstawia wytyczne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

odpady (powstałe w wyniku stosowania środków ochronnych) takie jak: maseczki, rękawiczki wytworzone przez mieszkańców podlegających kwarantannie powinny być zbierane dodatkowo w workach, które po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Mieszkańcy podlegający izolacji powinni wystawiać odpady po upływie 72 godzin od zamknięcia worka z odpadami oraz w miarę możliwości spryskać worek preparatem odkażającym.

KOMUNIKAT dla mieszkańców gmin: Dolice, Marianowo, Stare Czarnowo, Warnice

W związku z aktualnym stanem epidemii informujemy,
że odbierane będą wyłącznie odpady z pojemników i w workach
wystawionych przed posesją w miejscu widocznym, do których dostęp
nie wymaga otwierania furtek, bram i wiat śmietnikowych!

Firma odbierze wyłącznie odpady przygotowane do odbioru, czyli takie, których odbiór możliwy jest bez konieczności wchodzenia na posesje lub dotykania jakichkolwiek elementów (np. ogrodzenia, bramki, furtki) innych niż pojemniki i worki z odpadami.

Odbiór odpadów może odbywać się w godzinach
wczesno porannych oraz nocnych, dlatego pojemniki
i worki z odpadami muszą być przygotowane do odbioru (wystawione)
co najmniej w dniu poprzedzającym dzień odbioru wyznaczony
w harmonogramie (minimum dzień wcześniej).

WORKI DO SELEKCJI – w najbliższym czasie otrzymają Państwo pakiet
worków do prowadzenia segregacji odpadów
na kolejne 3 miesiące (IV-VII.2020 r.).

Ze względów bezpieczeństwa firma nie będzie rozdawała w tym czasie worków w systemie worek pusty za worek pełny!

Prosimy zgniatać odpady przed ich umieszczeniem w worku oraz wystawiać worki po ich całkowitym zapełnieniu!

Wystawienie worków zapełnionych w niewielkiej części (niewykorzystanych) może spowodować przedwczesny brak worków do segregacji.

W przypadku niewystarczającej ilości dostarczonych worków, odpady prosimy wystawiać w innych opisanych: „papier” lub „plastik” lub „szkło”, workach (np. oznaczonych kartką, markerem).

Od 1 kwietnia 2020 r. zmianie uległy harmonogramy odbioru odpadów – prosimy zapoznać się z nowymi terminami.