Informacje

46 postów

Informacja o szkoleniu w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”

Związek Gmin Dolnej Odry bardzo dziękuje Wójtowi Gminy Dolice panu Grzegorzowi Brochockiemu oraz zaangażowanym osobom i pracownikom za udostępnienie miejsca i pomoc  w zorganizowaniu szkolenie w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”, które odbyło się dnia 13 maja 2019 r. w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.

Dziękujemy również prowadzącemu to szkolenie, panu Maciejowi Kiełbusowi, Partnerowi w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k.  w Poznaniu, za wyczerpujące i profesjonalne przedstawienie i omówienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia.

Wybrana tematyka szkolenia miała przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, które nurtują samorządowców, to jest:

  • Gdzie jesteśmy?
  • Co nas czeka?
  • Czy odpady mogą być tańsze?
  • Jakie mity odpadowe należy obalić?

Podczas szkolenia prowadzona była żywa dyskusja. Uczestnicy szkolenia zwracali się z wieloma pytaniami i możliwościami rozwiązań konkretnych spraw w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło osiągnąć założone przez Związek Gmin Dolnej Odry cele, między innymi:

  • przedstawiono wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również omówiono projektowane zmiany prawne w szczególności propozycje zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  • uczestnicy uzyskali informacje z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry oraz planowanych zmian w tym zakresie,
  • omówione zostały zalety i wady realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w ramach Związku Gmin Dolnej Odry,
  • uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania wyjaśnień wątpliwości dotyczących praktycznego stosowania prawa z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry.

Problematyka omawiana podczas szkolenia stanowi od kilku lat ważny aspekt dla Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dolnej Odry. Zmiany w prawie w zakresie gospodarki odpadami
i ochrony środowiska to obecnie duże wyzwanie zarówno dla Gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Dolnej Odry, jak i dla wielu Gmin w Polsce realizujących zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w pojedynkę. Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Wójtów, Burmistrzów, Radnych Gmin oraz Skarbników Gmin Członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry. Aktywny udział uczestników w szkoleniu, zadawane pytania, poruszane zagadnienia, proponowane rozwiązania, wskazują na potrzebę prowadzenia podobnych spotkań i szkoleń w przyszłości, do udziału w których już dzisiaj Państwa zapraszamy.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TERMINU ODBIORU ODPADÓW

Związek Gmin Dolnej Odry informuje,

że ze względu na ustanowiony na 12. 11. 2018 r.

dzień wolny od pracy

odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na ten dzień w Gminach

Banie, Bielice, Kozielice, Marianowo, Stargard, Widuchowa

zostanie zrealizowany w dniu 10.11.2018 r. tj. sobota.

Informacja o planowanych wyłączeniach

W związku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi przez ENEA, w dniu 17.10.2018 od godziny 8:00 do 12:00 kontakt telefoniczny z biurem Związku jak i uzyskanie wszystkich informacji bezpośrednio w biurze Związku będzie niemożliwy.

Za utrudnienia przepraszamy.