Informacje

46 postów

KOMUNIKAT JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W CZASIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Ze względu na wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19

Związek Gmin Dolnej Odry

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz
w trosce o bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne,
poniżej przedstawia wytyczne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

odpady (powstałe w wyniku stosowania środków ochronnych) takie jak: maseczki, rękawiczki wytworzone przez mieszkańców podlegających kwarantannie powinny być zbierane dodatkowo w workach, które po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Mieszkańcy podlegający izolacji powinni wystawiać odpady po upływie 72 godzin od zamknięcia worka z odpadami oraz w miarę możliwości spryskać worek preparatem odkażającym.

KOMUNIKAT DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY SEGREGOWANE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY NIERUCHOMOŚCIACH WIELORODZINNYCH

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że pojemniki na odpady segregowane znajdujące się obecnie przy nieruchomościach wielorodzinnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, pozostaną przy nieruchomościach do końca marca 2020 roku.

W razie pytań zadzwoń, lub napisz wiadomość email

BIURO ZGDO:
tel./fax 914615088
+48 519 096 627
e-mail: biuro@zgdo.eu

Informacja o dniu wolnym

W imieniu Przewodniczącego Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry

informuje się, że dnia

21 czerwca 2019r. (piątek)

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry

z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57

będzie nieczynne.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o szkoleniu w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”

Związek Gmin Dolnej Odry bardzo dziękuje Wójtowi Gminy Dolice panu Grzegorzowi Brochockiemu oraz zaangażowanym osobom i pracownikom za udostępnienie miejsca i pomoc  w zorganizowaniu szkolenie w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”, które odbyło się dnia 13 maja 2019 r. w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.

Dziękujemy również prowadzącemu to szkolenie, panu Maciejowi Kiełbusowi, Partnerowi w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k.  w Poznaniu, za wyczerpujące i profesjonalne przedstawienie i omówienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia.

Wybrana tematyka szkolenia miała przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, które nurtują samorządowców, to jest:

  • Gdzie jesteśmy?
  • Co nas czeka?
  • Czy odpady mogą być tańsze?
  • Jakie mity odpadowe należy obalić?

Podczas szkolenia prowadzona była żywa dyskusja. Uczestnicy szkolenia zwracali się z wieloma pytaniami i możliwościami rozwiązań konkretnych spraw w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło osiągnąć założone przez Związek Gmin Dolnej Odry cele, między innymi:

  • przedstawiono wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również omówiono projektowane zmiany prawne w szczególności propozycje zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  • uczestnicy uzyskali informacje z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry oraz planowanych zmian w tym zakresie,
  • omówione zostały zalety i wady realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w ramach Związku Gmin Dolnej Odry,
  • uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania wyjaśnień wątpliwości dotyczących praktycznego stosowania prawa z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry.

Problematyka omawiana podczas szkolenia stanowi od kilku lat ważny aspekt dla Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dolnej Odry. Zmiany w prawie w zakresie gospodarki odpadami
i ochrony środowiska to obecnie duże wyzwanie zarówno dla Gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Dolnej Odry, jak i dla wielu Gmin w Polsce realizujących zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w pojedynkę. Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Wójtów, Burmistrzów, Radnych Gmin oraz Skarbników Gmin Członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry. Aktywny udział uczestników w szkoleniu, zadawane pytania, poruszane zagadnienia, proponowane rozwiązania, wskazują na potrzebę prowadzenia podobnych spotkań i szkoleń w przyszłości, do udziału w których już dzisiaj Państwa zapraszamy.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TERMINU ODBIORU ODPADÓW

Związek Gmin Dolnej Odry informuje,

że ze względu na ustanowiony na 12. 11. 2018 r.

dzień wolny od pracy

odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na ten dzień w Gminach

Banie, Bielice, Kozielice, Marianowo, Stargard, Widuchowa

zostanie zrealizowany w dniu 10.11.2018 r. tj. sobota.

Informacja o planowanych wyłączeniach

W związku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi przez ENEA, w dniu 17.10.2018 od godziny 8:00 do 12:00 kontakt telefoniczny z biurem Związku jak i uzyskanie wszystkich informacji bezpośrednio w biurze Związku będzie niemożliwy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018

Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

informujemy, że w dniach

31. 07.2018 r. – 7. 08. 2018 r.

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry

będzie czynne w godzinach

od 7:15 do 13:15.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne.

OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowaniu pojemników adresem nieruchomości do której przynależy pojemnik, oraz symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm.

Symbol „P” oznacza, że pojemnik na odpady przynależy do nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika ciąży na właścicielu nieruchomości, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest właścicielem pojemnika, na podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Obowiązek oznakowania pojemników wszedł w życie na podstawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy członkowskiej Związku Gmin Dolnej Odry

MASZ PYTANIA ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA DO BIURA ZGDO:

tel./fax 914615088

+48 726 602 908
+48 609 602 908

e-mail: biuro@zgdo.eu

 

Informacja o zmianie stawek

Od dnia 01.10.2017 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

– 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

– 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny;

podstawa prawna:

Uchwała nr 9/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty