Komunikat dotyczący zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Dotyczy odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane jedynie na zgłoszenie!

Zgłoszenia pod numerem tel. 519 096 627 lub 91 461 50 88.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

UWAGA! W czasie zbiórki nie będą odbierane:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak deski, belki, panele, płoty, płytki, gruz itp.,
  • opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  • odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
  • wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
  • części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze etc.) wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
  • odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.