Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku

다운로드

NOWE ZASADY ODBIORU GABARYTÓW 다운로드!

Od 1 stycznia 2020 roku ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane NA ZGŁOSZENIE 다운로드!

UWAGA !!! Samochód po odbiór tych odpadów przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi – poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 91 4615088 lub +48 519096627, mailowo biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą przygotowane (wystawione) do odbioru 다운로드. Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie 다운로드!