Spółka Gmin Dolnej Odry

4 postów

Odwołanie konferencji SGDO „Gospodarka odpadami – nowe wyzwania”

Logo Spółki Gmin Dolnej Odry

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi od 10 października bieżącego roku obostrzeniami z przykrością informujemy, że zaplanowana w dniach 20.10.2020 r. – 21.10.2020 r. konferencja „Gospodarka odpadami – nowe wyzwania” nie dojdzie do skutku.
Jako Organizatorom jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, jednakże bezpieczeństwo uczestników naszych wydarzeń jest dla nas najważniejsze. Konferencja odbędzie się w innym możliwie najszybszym czasie, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Za zaistniałe niedogodności wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Łączę wyrazy szacunku

Cezary Krzyżanowski

Prezes Zarządu

Chojna, dnia 12.10.2020 r.

 

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji

OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 15 czerwca 2015 r., do godz. 14.00.

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 15 czerwca 2015 r. do godz. 14.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

Czytaj dalej