Odbiór odpadów

3 wpisy

Komunikat PSZOK – wstrzymanie przyjmowania odpadów

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że ze względu na wprowadzony w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Spółki ATF Sp. z o.o. Sp.k. prowadzącej PSZOK, jak również mieszkańców

przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dolicach  zostaje wstrzymane do odwołania.

Prosimy o wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualnie
wynikłe niedogodności.

Komunikat dotyczący zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

KOMUNIKAT

Dotyczy odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

UWAGA! W czasie zbiórki nie będą odbierane:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak deski, belki, panele, płoty, płytki, gruz itp.,
 3. opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 4. odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
 5. wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
 6. części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze etc.) wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 7. odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Informacja dotycząca odbioru odpadów, których zbiórka przypada w dni świąteczne

Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas.

 • 12.2015 odbiór normalnie.
 • za 01.01.2016 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 02.01.2016.
 • za 06.01.2015 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 09.01.2016.

Informacja dla gmin

Cedynia, Moryń, Widuchowa, Boleszkowice,

Odpady zmieszane

Odbiór odpadów zmieszanych będzie kontynuowany wg dotychczasowych założeń wynikających z harmonogramów obowiązujących do końca 2015 r. w zabudowie jednorodzinnej odbiór co dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień.

poniżej odbiór odpadów zmieszanych przypadający w dni świąteczne

 • 31.12.2015 (czwartek) odbiór normalnie
 • za 01.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 04.01.2016 w poniedziałek
 • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi w 05.01.2016 we wtorek w gm. Cedynia jednorodzinne oraz gm.  Cedynia, Moryń, Boleszkowice (wielomieszkaniówka)
 • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 07.01.2016 w czwartek w gm. Widuchowa
 • za 07.01.2016 (czwartek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 08.01.2016 w piątek w gm. Widuchowa
 • za 08.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 09.01.2016 w sobotę w gm. Widuchowa