Waldemar Kurdziel

4 postów

Informacja dot. odpadów pochodzących od osób podlegających kwarantannie lub izolacji, w związku z zachorowaniem na COVID-19 lub możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Związek Gmin Dolnej Odry

informuje, że odpady pochodzące od osób podlegających kwarantannie lub izolacji, w związku z zachorowaniem na COVID-19 lub możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, powstałe w wyniku stosowania środków ochronnych, w szczególności maseczki i rękawiczki, powinny być zbierane w odrębnych workach, które następnie powinny być zawiązane i wrzucone do pojemnika na odpady zmieszane.

Zaleca się również, aby tego typu odpady wrzucać do pojemnika lub wystawiać do odbioru, po upływie 72 godzin od zamknięcia worka oraz,w miarę możliwości, spryskać worek preparatem wirusobójczym.

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności ochronę pracowników odbierających odpady komunalne z nieruchomości, ażeby uniknąć sytuacji, w której ze względu na braki kadrowe, odbiór odpadów komunalnych nie będzie mógł być prawidłowo realizowany.

komunikat dot. postępowania z odpadami podczas kwarantanny

logo Związku Gmin Dolnej OdryDrodzy Mieszkańcy,

informujemy, że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 5 listopada 2020r. do odwołania wstrzymana zostaje osobista obsługa interesantów Biura Związku Gmin Dolnej Odry. Oznacza to, że Biuro Związku będzie nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z pracownikami Biura Związku jest możliwy drogą elektroniczną, telefoniczne, za pośrednictwem tradycyjnej poczty oraz za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP.gov.pl)

Telefony do kontaktu:

Sekretariat: 91 461 50 88

Referat do spraw opłat i windykacji należności: 727 602 908

Referat ds. kontroli, umów i zamówień publicznych: 519 096 627

Referat ds. gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji: 519 096 628, 609 602 908

Referat Organizacyjny – Kadry: 519 096 632

e-mail: biuro@zgdo.eu

Przepraszamy Państwa za utrudnienia i dziękujemy za elastyczność.

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z  DZIAŁANIAMI
ZAPOBIEGAJĄCYMI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że z uwagi na utrzymujący się stan epidemii i wzrastającą liczbę osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest zastosowanie dodatkowych środków zapobiegawczych w zakresie obsługi bezpośredniej w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry.

Wobec powyższego:

  • Obsługa interesantów odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

Warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej wizyty w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty pod numerem telefonu:  91 461 50 88

  • Interesanci, którzy chcą skorzystać osobiście z wizyty w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry, proszone są, przed wejściem na teren biura, o zasłonięcie ust i nosa (np. poprzez maseczkę ochronna, chustę, szal, itp.). Osoby mające trudności w oddychaniu proszone są o zakładanie przyłbic ochronnych.
  • Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników,
     bezpośrednio po wejściu do Biura (w przedsionku) należy zdezynfekować ręce, wypełnić zgodę i poddać się pomiarowi temperatury ciała.

Osoby, które nie wyrażą na to zgody lub nie podadzą innych informacji wskazanych w zgodzie, nie będą wpuszczone na teren Biura i nie zostaną obsłużone.

  • Interesanci do Biura Związku wpuszczani są pojedynczo. Przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko i wyłącznie 1 osoba dorosła. Ograniczenie nie dotyczy opiekuna/kuratora osoby niepełnosprawnej oraz osób spokrewnionych, zamieszkujących razem, a także pracowników Biura.
  • Osoby oczekujące na wejście do biura proszone są o zachowanie odpowiednich, bezpiecznych odległości pomiędzy sobą
    (zalecana odległość przez GIS – minimum 2m).

Zaleca się ograniczanie kontaktu osobistego i wizyt w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry do niezbędnego minimum.

Na zewnątrz budynku Biura znajduje się skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty.

Preferowana formą kontaktu pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy, pocztą tradycyjną lub za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP.gov.pl)

Telefony do kontaktu:

Sekretariat: 91 461 50 88

Referat do spraw opłat i windykacji należności: 727 602 908

Referat ds. kontroli, umów i zamówień publicznych: 519 096 627

Referat ds. gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji: 519 096 628, 609 602 908

Referat Organizacyjny – Kadry: 519 096 632

e-mail: biuro@zgdo.eu

Za wszelkiego rodzaju niedogodności przepraszamy.

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych 
od 16 kwietnia 2020 roku

Odwołanie konferencji SGDO „Gospodarka odpadami – nowe wyzwania”

Logo Spółki Gmin Dolnej Odry

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi od 10 października bieżącego roku obostrzeniami z przykrością informujemy, że zaplanowana w dniach 20.10.2020 r. – 21.10.2020 r. konferencja „Gospodarka odpadami – nowe wyzwania” nie dojdzie do skutku.
Jako Organizatorom jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, jednakże bezpieczeństwo uczestników naszych wydarzeń jest dla nas najważniejsze. Konferencja odbędzie się w innym możliwie najszybszym czasie, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Za zaistniałe niedogodności wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Łączę wyrazy szacunku

Cezary Krzyżanowski

Prezes Zarządu

Chojna, dnia 12.10.2020 r.