Komunikat

UWAGA Od 1 stycznia 2023 roku
na terenie gmin
Związku Gmin Dolnej Odry obowiązują
nowe miesięczne stawki opłaty za odpady