KOMUNIKAT DOTYCZY OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW