Miesięczne Archiwa: Luty R

2 postów

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne. OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowaniu pojemników adresem nieruchomości […]

Uwaga! Ogłaszamy nabór na wolne stanowiska!

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA: Referent do spraw księgowości i podatków Referent do spraw wymiaru i decyzji Termin składania dokumentów mija 21 lutego 2018 r. Szczegóły ofert pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia o naborze (link)