Informacja o zmianie siedziby biura SGDO

Informujemy, że od dnia 15 listopada 2016 r. biuro Spółki Gmin Dolnej Odry ma siedzibę przy ul. Klasztornej 1 w Chojnie.