Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy gmin Banie, Bielice, Cedynia, Dolice, Lipiany, Marianowo, Moryń, Stare Czarnowo, Warnice.

Już kolejny rok realizujemy gospodarowanie odpadami komunalnymi według zmienionej metody naliczania wysokości opłat na obszarze Związku Gmin Dolnej Odry. Metoda opłat za odpady w zależności od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym przyczyniła się do uszczelnienia systemu, zwiększonego wpływu deklaracji od osób zamieszkujących obszar naszych gmin. Miniony okres wykazał, że zwiększyła się liczba osób dokonujących należne wpłaty, co przekłada się na mniejsze obciążenia osób dotychczas płacących regularnie, tzn. wszyscy płacą za siebie.

Miło mi też przekazać Państwu informację, że od 1 stycznia tego roku nasza spółka SGDO obsługuje cały teren naszego Związku. Powoduje to, iż mamy kontrolę i wpływ nad około połową kosztów opłat za odpady. Drugą połowę  opłat za odpady tworzy cena „na bramie” za oddanie odpadów na instalację w celu dalszej segregacji i zagospodarowania odpadów. Niestety na tę część kosztów nie mamy wpływu i musimy korzystać
z ofert innych podmiotów.

Priorytetem Związku Gmin Dolnej Odry jest utrzymanie jakości usług na coraz wyższym poziomie
i utrzymanie możliwie niskich cen. W chwili obecnej zagrożeniem przede wszystkim są drożejące ceny nośników energii jak paliwo i energia elektryczna. Pomimo tych trudności nie grożą nam radykalne wzrosty opłat za odpady.

Z dokonanych weryfikacji deklaracji złożonych do Biura Związku zostało przygotowane zestawienie obrazujące wysokość ponoszonych opłat przez gospodarstwa domowe w obszarze ZGDO. Nieustannie prowadzona jest egzekucja należności wobec osób zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielkość należności ulega ciągłemu zmniejszeniu, co przyczynia się do poprawy płynności finansowej Związku.

Już kolejny rok  nasze gminy nie muszą dokładać z budżetów gminnych  za wytworzone przez swoich mieszkańców odpady. Środki budżetowe mogą być wykorzystywane na inwestycje społeczne. Poziomy opłat
z podziałem na % udział gospodarstw w ponoszonych kosztach obrazuje poniższy wykres.

WYKRES – poziom opłat

 

Z powyższego wykresu wynika udział procentowy liczby gospodarstw wg stawki opłat za odpady:

1).  30,36% ilość gospodarstw (2832) zużywających nie więcej niż 3,5 m3 wody miesięcznie – opłata od gospodarstwa domowego wynosi:  do 43,05 zł,

2). 22,04% ilość gospodarstw (2055) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi:
od 60,01 zł do 90 zł,

3).   19,81% ilość gospodarstw (1847) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi:

      od 90,01 do 130 zł,

4).   12,90% ilość gospodarstw (1203) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi:

      od 43,06 zł do 60 zł,

5). 3,97% ilość gospodarstw  (370) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi:

      od 90,01 do 149,67 zł

6). 10,92% ilość gospodarstw (1018) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi 149,68 zł,

 

W ubiegłym roku we wrześniu otrzymali Państwo ze Związku informację o dokonanych opłatach za odpady dotyczące Waszego gospodarstwa domowego. W tym roku informację tę otrzymają Państwo jedną przesyłką razem z deklaracją na rok 2023, na przełomie roku. Zaoszczędzimy w ten sposób znaczną ilość środków finansowych. W przesyłce znajdzie się też harmonogram wywozu odpadów oraz broszura edukacyjna dotycząca zasad segregacji odpadów.

 

 

Z pozdrowieniami

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry

 

Wójt Gminy Dolice

/-/ Grzegorz Brochocki

Dokument w formie PDF