Forum Miasteczek Polskich

Szanowni Państwo,

w Związku z objęciem patronatem środowiskowym Forum Miasteczek Polskich przez Związek Gmin Dolnej Odry w imieniu organizatorów tj. Unii Miasteczek Polskich oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o. zapraszamy na 2. Forum Miasteczek Polskich.

Tegoroczne Forum Miasteczek Polskich odbędzie się 21-22 września w Warszawie. Wydarzenie objęli patronatem honorowymi Michał Cieślak, Minister ds. Rozwoju Samorządu, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz NFOŚiGW. Forum stanowi oficjalne wydarzenie towarzyszące 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11. Patronaty środowiskowe udzielili: CittaSlow International, Związek Miast Polskich , Związek Gmin Wiejskich RP a także Związek Gmin Dolnej Odry.

 

Forum Miasteczek Polskich – dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu – przygotowujemy z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych. W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat.

 

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu służy Forum Miasteczek Polskich.

Wydarzenie organizują Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Forum Miasteczek Polskich to:

 • dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu,
 • 3 sesje plenarne oraz 16 paneli,
 • ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych, a także ministrów i posłów,
 • ponad 20 partnerów biznesowych,
 • Gala Miasteczek Polskich.

Tematyka przewodnia:

 • Budżety samorządów w 2023 r. – dostępne fundusze i programy wsparcia oraz poziom planowanych subwencji i dotacji.
 • Inflacja, wzrost kosztów energii i płac – jak generować wkład własny na inwestycje?
 • Kryzys uchodźczy – nowe zadania dla JST.
 • Gospodarka odpadami – czy może być taniej?
 • Ciepło miejskie i przeciwdziałanie zjawisku SMOGU – technologie oraz narzędzia finansowania inwestycji.
 • OZE, termomodernizacje, transformacja energetyczna oraz planowanie i zarządzanie zużyciem energii.

Szczegółowe informacje – Forum Miasteczek Polskich 2022