Informacja dot. odpadów pochodzących od osób podlegających kwarantannie lub izolacji, w związku z zachorowaniem na COVID-19 lub możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Związek Gmin Dolnej Odry

informuje, że odpady pochodzące od osób podlegających kwarantannie lub izolacji, w związku z zachorowaniem na COVID-19 lub możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, powstałe w wyniku stosowania środków ochronnych, w szczególności maseczki i rękawiczki, powinny być zbierane w odrębnych workach, które następnie powinny być zawiązane i wrzucone do pojemnika na odpady zmieszane.

Zaleca się również, aby tego typu odpady wrzucać do pojemnika lub wystawiać do odbioru, po upływie 72 godzin od zamknięcia worka oraz,w miarę możliwości, spryskać worek preparatem wirusobójczym.

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności ochronę pracowników odbierających odpady komunalne z nieruchomości, ażeby uniknąć sytuacji, w której ze względu na braki kadrowe, odbiór odpadów komunalnych nie będzie mógł być prawidłowo realizowany.

komunikat dot. postępowania z odpadami podczas kwarantanny