Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

OD CZERWCA 2020 r. ZABIERANE BĘDĄ NIEWYKUPIONE POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE !

Związek Gmin Dolnej Odry informuje mieszkańców, że od czerwca 2020 r. firma ATF Sp. z o.o. sp.k., która dostarczała pojemniki w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, rozpoczyna akcję zabierania niewykupionych pojemników na odpady segregowane stojących na posesjach.

Ponadto przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wszystkie nieruchomości wielorodzinne, w których wyodrębnionych jest 8 mieszkań lub więcej muszą zostać wyposażone w co najmniej 5 pojemników na odpady komunalne. Właściciel/ Zarządca nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki.

OFERTA FIRMY ATF SP. Z O.O. SP.K. NA ODSPRZEDAŻ POJEMNIKÓW NA ODPADY SEGREGOWANE

rodzaj pojemnika (litrów)cena netto (sztuka)cena brutto (sztuka)
12050,0061,50
24060,0073,80
1100400,00492,00
Informacje pod nr tel. 94 36 64 202

Szanowni Mieszkańcy prosimy zwracać uwagę na kolorystykę pojemników.
Przypominamy, że pojemniki muszą spełniać polską normę PE-EN 840 oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – pojemniki muszą być w odpowiednim kolorze (w całości, a nie w części) :

  • papier – pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „PAPIER” (pojemność minimum 240 l)
  • szkło – pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „SZKŁO” (pojemność minimum 240 l)
  • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” (pojemność minimum 240 l)
  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „BIO” (pojemność nie więcej niż 240 l)

Niedopuszczalne jest stawianie w jednym punkcie kilku pojemników o pojemności mniejszej w zamian za jeden pojemnik o pojemności większej.

Pojemniki muszą być oznaczone adresem nieruchomości do której przynależą.

Związek Gmin Dolnej Odry nie ponosi odpowiedzialności za zakupione przez Państwa pojemniki.

Więcej informacji pod nr tel. 519 096 627 lub 91 461 50 88