Komunikat o opłatach

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY

zawiadamia, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, do 15 każdego miesiąca, w kwocie zadeklarowanej w D1 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT BEZ WEZWANIA!

         Nadany przez Związek Gmin Dolnej Odry INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO do dokonywania opłat, NIE ULEGA ZMIANIE.

Nowi właściciele nieruchomości, którzy składali deklaracje i nie posiadają jeszcze indywidualnego numeru konta bankowego, do czasu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku, proszeni są o dokonywanie wpłat na ogólne konto Związku Gmin Dolnej Odry Nr:

80 9370 0007 0006 0642 2000 0001

         W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację, adres nieruchomości, której opłata dotyczy oraz miesiąc i rok za jaki dokonywana jest opłata, np.: Jan Iksiński, ul. Wrzosowo 5, Dolice, maj 2020.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dostępnych, a zarazem bezpiecznych form załatwiania spraw w Związku Gmin Dolnej Odry, poprzez kontakt e-mail: biuro@zgdo.eu lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /zgdo/SkrytkaESP  lub telefonicznie: 91 4615088