NOWE ZASADY ODBIORU GABARYTÓW!

Związek Gmin Dolnej Odry przypomina, że

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

będą odbierane TYLKO PO ZGŁOSZENIU!

UWAGA !!! Samochód po odbiór odpadów wielkogabarytowych przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi – poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 914615088; +48 519096627 lub mailowo: biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą ODPADY przygotowane (wystawione) do odbioru.
Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie!