Informacja o szkoleniu w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”

Związek Gmin Dolnej Odry bardzo dziękuje Wójtowi Gminy Dolice panu Grzegorzowi Brochockiemu oraz zaangażowanym osobom i pracownikom za udostępnienie miejsca i pomoc  w zorganizowaniu szkolenie w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”, które odbyło się dnia 13 maja 2019 r. w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.

Dziękujemy również prowadzącemu to szkolenie, panu Maciejowi Kiełbusowi, Partnerowi w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k.  w Poznaniu, za wyczerpujące i profesjonalne przedstawienie i omówienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia.

Wybrana tematyka szkolenia miała przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, które nurtują samorządowców, to jest:

  • Gdzie jesteśmy?
  • Co nas czeka?
  • Czy odpady mogą być tańsze?
  • Jakie mity odpadowe należy obalić?

Podczas szkolenia prowadzona była żywa dyskusja. Uczestnicy szkolenia zwracali się z wieloma pytaniami i możliwościami rozwiązań konkretnych spraw w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło osiągnąć założone przez Związek Gmin Dolnej Odry cele, między innymi:

  • przedstawiono wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również omówiono projektowane zmiany prawne w szczególności propozycje zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  • uczestnicy uzyskali informacje z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry oraz planowanych zmian w tym zakresie,
  • omówione zostały zalety i wady realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w ramach Związku Gmin Dolnej Odry,
  • uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania wyjaśnień wątpliwości dotyczących praktycznego stosowania prawa z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry.

Problematyka omawiana podczas szkolenia stanowi od kilku lat ważny aspekt dla Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dolnej Odry. Zmiany w prawie w zakresie gospodarki odpadami
i ochrony środowiska to obecnie duże wyzwanie zarówno dla Gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Dolnej Odry, jak i dla wielu Gmin w Polsce realizujących zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w pojedynkę. Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Wójtów, Burmistrzów, Radnych Gmin oraz Skarbników Gmin Członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry. Aktywny udział uczestników w szkoleniu, zadawane pytania, poruszane zagadnienia, proponowane rozwiązania, wskazują na potrzebę prowadzenia podobnych spotkań i szkoleń w przyszłości, do udziału w których już dzisiaj Państwa zapraszamy.