Dane statystyczne Związku Gmin Dolnej Odry

Prezentujemy dane Związku Gmin Dolnej Odry dotyczące zaległości, tytułów wykonawczych, odbieranych odpadów i osób ujętych w deklaracjach wraz z z prowadzonymi postępowaniami i wydanymi decyzjami.

Zaległości mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwietnia 2017 roku

Udziały poszczególnych Gmin w Związku Gmin Dolnej Odry – stan na 2017 rok

Zaległości mieszkańców – stan na kwiecień  2017 roku


Liczba mieszkańców postępowania decyzje ZGDO na dzień 31.03.2017


Należności windykacja marzec 2017


Koszty odbioru odpadów w 2016 r.

Ilość w Mg odebranych odpadów w 2016 r.


Liczba mieszkańców postępowania decyzje ZGDO 01.12.2016 r.

Ilość odebranych odpadów z terenu ZGDO oraz wartość fakt. VAT w listopadzie 2016 r.

Ilość odebranych odpadów (Mg) z terenu ZGDO oraz wartość fakt. VAT w grudniu 2016 r.

Zaległości mieszkańców z tyt. opłaty do 12.2016 r.

Liczba upomnień i tytułów od stycznia do grudnia2016 r.

Liczba mieszkańców postępowania decyzje ZGDO 31.12.2016


Tyle zalegają mieszkańcy za śmieci do października 2016 r.

Ilość wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych od stycznia do października 2016 r.

Ilość odebranych odpadów (Mg) z terenu ZGDO oraz wartość fakt. VAT w październiku 2016r.

Statystyka dotycząca ilości osób ujętych w deklaracjach oraz ilości prowadzonych postępowań i wydanych decyzji na dzień 1.11.2016 r.

Koszty odbioru odpadów w 2016 roku

Udziały Gmin Członkowskich w Związku Gmin Dolnej Odry

Zestawienie do października 2016 roku

Zestawienia finansowe