Informacja o udziale przedstawicieli Związku na Sesji Rady Miejskiej w Chojnie dnia 15 listopada 2016 roku

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jan Krzywicki wraz z kierownikiem biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorotą Mościcką w dniu 15.11.2016 r. podczas obrad Sesji Rady Miejskiej w Chojnie, w imieniu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i Pracowników biura Związku Gmin przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Mroza podziękowania dla Radnych Gminy Chojna za współpracę w tworzeniu systemu gospodarowania odpadami Związku Gmin Dolnej Odry, wyrażając jednocześnie chęć dalszej owocnej współpracy.

Podziękowania przekazano również Burmistrzowi Gminy Chojna Adamowi Fedorowiczowi za poświęcony czas, wkład pracy, życzliwość i profesjonalizm wykazany podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry w latach 2012 – 2016.

podziekowanie-adam-fedorowicz podziekowanie-piotr-mroz