Informacja z przebiegu spotkania Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 4 października 2016 r.

Dnia 4 października 2016 r. odbyło się w Gminie Stargard wyjazdowe spotkanie Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, w którym uczestniczyli:

Józef Piątek – Burmistrz Gminy Moryń, Przewodniczący Zgromadzenia Związku,

Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice, Przewodniczący Zarządu Związku,

Marzena Grzywińska – Wójt Gminy Stare Czarnowo, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku,

Grzegorz Brochocki – Wójt Gminy Dolice, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku,

Zdzisław Lech Twardowski – Wójt Gminy Bielice, Członek Zarządu Związku,

Krzysztof Ireneusz Boguszewski – Burmistrz Gminy Lipiany, Członek Zarządu Związku,

Kazimierz Szarżanowicz – Wójt Gminy Stargard,

Adam Fedorowicz – Burmistrz Gminy Chojna,

Piotr Rybkowski – Wójt Gminy Kozielice,

Bogdan Wojciech BrzustowiczWójt Gminy Krzęcin

Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Wiesław ŁońskiBurmistrz Gminy Recz

Anna Hackiewicz-Gębska – Wójt Gminy Warnice;

Elżbieta Rink – Wójt Gminy Marianowo.

W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Wójta Stargard, Skarbnik Gminy Cedynia, Pracownik Urzędu Gminy Stare Czarnowo, Kierownik Biura Związku oraz Obsługa Prawna Związku Gmin Dolnej Odry.

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz.

Głównym tematem posiedzenia była ocena sytuacji Związku Gmin Dolnej Odry przed planowanym budżetem na rok 2017.

Szczegółowe informacje opublikowane będą w protokole z obrad Zgromadzenia z dnia 4 października 2016 r., który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry po jego zatwierdzeniu.

Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Krzywicki dziękuje Wójtowi i Pracownikom Urzędu Gminy Stargard za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Jednocześnie informujemy, że kolejne Zgromadzenie Związku planowane jest na dzień 25 października 2016 r. na godzinę  11:00 w Gminie Dolice.

Programem Zgromadzenia będzie między innym omówienie sytuacji finansowej Gminy Dolice w kontekście opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.