Błędy przy dokonywaniu płatności

W ostatnim czasie Związek Gmin Dolnej Odry był informowany przez firmy sprzedające pojemniki na odpady o wpłatach na ich konta należności z tytułu opłat za gospodarowania odpadami. Wpłaty te najczęściej były dokonywane przez osoby, które wcześniej płaciły za pojemniki na odpady. Firmy starają się kontaktować z osobami dokonującymi wpłat lub z pracownikami Związku, celem wyjaśnienia zdarzenia.
Aby uniknąć w przyszłości takich sytuacji uprzejmie prosimy Mieszkańców Gmin należących do Związku, aby przy dokonywaniu płatności sprawdzali poprawność wpisywanych przez siebie numerów kont bankowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe lub na konto ogólne ZGDO 80 9370 0007 0006 0642 2000 0001.

Więcej informacji o płatnościach można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce Informacje o płatnościach