Zawiadomienie spółki Remondis o sprzedaży pojemników dla mieszkańców Gminy Stargard

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że użytkowany przez Państwa pojemnik na odpady stanowi własność Spółki REMONDIS Szczecin. Zgodnie z prawem miejscowym (uchwała Rady Gminy) są Państwo zobowiązani sami wyposażyć się w pojemniki, rozpoczynamy więc sprzedaż naszych pojemników ustawionych na Państwa nieruchomościach (uwaga: nie ma możliwości wymiany pojemnika na inny).

 

Pojemnik można zakupić na dwa sposoby:

  1. Od pracowników Spółki REMONDIS Szczecin (kierowców śmieciarki), od dnia 1 lutego 2016 . Pracownicy

będą posiadać identyfikatory i pisemne upoważnienia. Sprzedaż będzie odbywała się w dniu odbioru

odpadów oraz w miarę możliwości w inne dni.

  1. Za pojemnik można zapłacić przelewem na rachunek: 67 1140 1560 1864 0008 1505 9711, podając w

tytule przelewu adres nieruchomości, na której stoi pojemnik.

 

Po otrzymaniu wpłaty, prześlemy paragon fiskalny stanowiący dowód zapłaty.

Jeżeli nabywca życzy sobie fakturę VAT, prosimy przesłać dane do faktury i kopię KP lub potwierdzenia

przelewu na adres e-mail: faktury.szczecin@remondis.pl .

 

Ceny pojemników obowiązujące do 29 lutego 2016 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki), łącznie z VAT:

pojemnik 120 l 50,- zł

pojemnik 240 l 70,- zł

pojemnik 1100 l 430,- zł

Ceny pojemników obowiązujące od 1 marca 2016 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki), łącznie z VAT:

pojemnik 120 l 60,- zł

pojemnik 240 l 85,- zł

pojemnik 1100 l 465,- zł

 

Spółka zastrzega sobie prawo przerwania sprzedaży po dniu 29 lutego 2016 i zabrania niesprzedanych

pojemników.

 

Z poważaniem

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

 

Treść zawiadomienia do pobrania