Informacja dotycząca odbioru odpadów, których zbiórka przypada w dni świąteczne

Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas.

  • 12.2015 odbiór normalnie.
  • za 01.01.2016 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 02.01.2016.
  • za 06.01.2015 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 09.01.2016.

Informacja dla gmin

Cedynia, Moryń, Widuchowa, Boleszkowice,

Odpady zmieszane

Odbiór odpadów zmieszanych będzie kontynuowany wg dotychczasowych założeń wynikających z harmonogramów obowiązujących do końca 2015 r. w zabudowie jednorodzinnej odbiór co dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień.

poniżej odbiór odpadów zmieszanych przypadający w dni świąteczne

  • 31.12.2015 (czwartek) odbiór normalnie
  • za 01.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 04.01.2016 w poniedziałek
  • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi w 05.01.2016 we wtorek w gm. Cedynia jednorodzinne oraz gm.  Cedynia, Moryń, Boleszkowice (wielomieszkaniówka)
  • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 07.01.2016 w czwartek w gm. Widuchowa
  • za 07.01.2016 (czwartek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 08.01.2016 w piątek w gm. Widuchowa
  • za 08.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 09.01.2016 w sobotę w gm. Widuchowa