Informacja o wystąpieniu Gminy Przelewice ze Związku Gmin Dolnej Odry

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że wskutek podjętej Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 1 lipca 2015, zaprzestaje prowadzenia jakichkolwiek działań na terenie Gminy Przelewice.

Od 1 lipca 2015 r. zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wykonywane są bezpośrednio przez Gminę Przelewice.

Związek Gmin Dolnej Odry informuję, że w dniu 2 i 3 lipca 2015 r. odbędzie się ostatnia zbiórka odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach na terenie Gminy Przelewice.