Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie, z dnia 26 maja 2015 r, informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji został rozstrzygnięty.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w wolne stanowisko wybrany został Pan Cezary Krzyżanowski  zam. w Barlinku.

 

Uzasadnienie:

Kandydat zakwalifikowany do udziału w postępowaniu konkursowym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej spełnił wymagane oczekiwania, posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności wymagane do pracy na określonym stanowisku, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz