Zbiórka przeterminowanych leków

Adresy aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków na terenie Związku Gmin Dolnej Odry dostępne są na stronie www.zgdo.eu

lekiPrzeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec na terenie Związku Gmin Dolnej Odry może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  znajdującego się na działce nr 6/2  w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna),  który  jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00.

Leki zbierane są też w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.

Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ!!! – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na surowce wtórne lub do  niebieskiego „dzwona”.

Dane adresowe aptek