SEGREGACJA W OBIEKTYWIE- DOBRE I ZŁE NAWYKI

Związek Gmin Dolnej Odry ogłasza konkurs fotograficzny

SEGREGACJA W OBIEKTYWIE – DOBRE I ZŁE NAWYKI

Prace należy nadsyłać pocztą na adres:

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna z dopiskiem

,, SEGREGACJA W OBIEKTYWIE-DOBRE I ZŁE NAWYKI”

lub osobiście dostarczyć do biura ZGDO w terminie do 20.06.2014 r.